Hory a ostrovy severního VietnamuProgram zájezdu

1. den: ODLET Z PRAHY DO HANOJE:
2. den: PŘÍLET DO HANOJE: Přílet do Hanoje, transfer do hotelu. Relaxace v hotelu, zbytek dne individuální volno, nocleh v Hanoji.
3. den: HANOJ: Snídaně. Celodenní okruh po hlavním městě Vietnamu s návštěvou Konfuciánského chrámu literatury (první university ve Vietnamu založené 1075) a Pagody jediného sloupu. Prohlídka Ho Či Minova Mauzolea (zvenčí), buddhistické pagody Tranc Quoc a taoistického chrámu Quan Thanh, oběd v hanojském stylu. Po obědě projížďka na rikšách po starém městě, návrat do hotelu, nocleh v Hanoji.
4. den: NA STŘECHU INDOČÍNY: Brzká snídaně, odjezd do Sapy - malebného horského městěčka, bývalé francouzské kolonie, která je známá především spoustou rýžových teras ve svém okolí a výhledy na majestátní hory a hluboká údolí. Oběd v místní restauraci, ubytování v hotelu, krátká chvíle k odpočinku. Odpoledne odjezd k nejvyšší hoře Vietnamu i celé Indočíny Fan Si Pan (3143 m n.m.), která je často nazývána Střechou Indočíny. Výjezd na vrchol této hory nejdelší lanovkou na světě zapsanou do Guinessovy knihy rekordů (6,2 km). Návrat do hotelu, nocleh v Sapě.
5. den: HORSKÉ KMENY A RÝŽOVÁ POLE: Snídaně. Odjezd nádhernými přírodními scenériemi údolí Ban Khoang až do horské vesničky Lu Khau, která je domovem horských kmenů Hmongů a Červených Dao. Přejezd do údolí Ta Giang Phinh, oběd v místní restauraci. Po cestě zpět do Sapy panoramatické výhledy na horské vesničky zasazené mezi rýžovými poli a zastávka u domorodých kmenů. Nocleh v Sapě.
6. den: TRH V SAPĚ: Snídaně. Návštěva vyhlášeného trhu v Sapě, který svými barvami a vůněmi útočí na všechny lidské smysly. Oběd v místní restauraci, transfer zpět do Hanoje, nocleh.
7. den: SAFARI: Snídaně, odjezd do jedné z posledních rezervací tropického pralesa na světě, do NP Cuc Phuong, který poskytuje domov stovkám druhů zvířat a rostlin. Oběd v místní restauraci, po obědě seznámení se s NP a prohlídka jeskyně s pozůstatky prehistorického osídlení. Večerní safari s místním rangerem k pozorování nočních tvorů. Večeře a nocleh v NP Cuc Phuong.
8. den: PLAVBA JESKYNĚNI: Snídaně, dvouhodinová procházka Národním parkem až k tisíciletému stromu, oběd formou pikniku přímo v NP. Na závěr prohlídka 200 miliónů staré fosílie a odjezd do unikátní krasové oblasti Ninh Binh zahrnuté pod UNESCO. Průjezd majestátními jeskynními komplexy na loďkách, během plavby prohlídka jednoho z buddhistických chrámů. Nocleh v Ninh Binh.
9. den: LODÍ DRAČÍ ZÁTOKOU: Snídaně, odjezd do Ha Longu, po příjezdu ubytování na lodi, oběd na lodi v rámci plavby mezi tisíci ostrůvky ve slavné Dračí zátoce zahrnuté mezi světové dědictví UNESCO. Večeře a nocleh na lodi.
10. den: HANOJ: Možnost ranního cvičení taj-či na palubě lodi, snídaně. Pokračování v plavbě krasovou oblastí zpět do přístavu, vylodění, transfer zpět do Hanoje k finálnímu odletu do Prahy.
11. den: PŘÍLET DO PRAHY:

únor 2023

20.02. - 02.03.23 pondělí - čtvrtek
snídaně letecky (Praha)
Sleva 7% 56 990 Kč 52 990 Kč
cena za 11 dní (8 nocí)

březen 2023

09.03. - 19.03.23 čtvrtek - neděle
snídaně letecky (Praha)
Sleva 7% 56 990 Kč 52 990 Kč
cena za 11 dní (8 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu na trase Praha – Hanoj - Praha s přestupy
 • letištní taxy
 • 7x ubytování v hotelu 3* se snídaněmi
 • 1x ubytování na lodi během plavby Dračí zátokou
 • 7x oběd a 2x večeři
 • program, transfery klimatizovanými minibusy a vstupy dle itineráře
 • poplatky za lanovku
 • česky mluvícího průvodce (min.12 osob)

Cena nezahrnuje

 • vízum do Vietnamu 950,- Kč
 • pojištění léčebných výloh
 • fakultativní výlety
 • spropitné cca 30 USD/osoba + 5 USD/osoba na lodi