Kouzelné Holandsko a květinové korzoAmsterdam • Keukenhof • Rotterdam • Delft • Aalsmeer • Den Haag • Alkmaar • Zaanse Schans • Volendan • Amsterdam

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Min. počet účastníků: 36.

Program zájezdu

1. den: brzy ráno odjezd z ČR přes SRN do Holandska. Ubytování. Nocleh. Letecká verze zájezdu: dle letového řádu odlet do Amsterdamu, transfer do hotelu. Individuální volno. Nocleh.
2. den: v ranních hodinách návštěva parku Keukenhof o rozloze 32 ha – největší zahrady květin v Holandsku. Přejezd do Rotterdamu , jednoho z největších světových přístavů, fakultativně plavba lodí Spido přístavem nebo výjezd na vyhlídkovou věž Euromast. Zastavení v Delftu proslulém delftskou majolikou, prohlídka města. Přejezd na ubytování, nocleh.
3. den: snídaně, návštěva největší květinové burzy v Aalsmeeru . Dopoledne Den Haag , město paláců, sídla Mezinárodního soudního dvora a nizozemské vlády, prohlídka města. Fakultativně Madurodam – svět miniatur v měřítku 1:25. Fakultativně See Life podmořské akvárium, v přímořských lázních Scheveningen. Návrat na ubytování, nocleh.
4. den: páteční sýrové trhy v Alkmaaru před Budovou váhy ze 14. století, krátká prohlídka města. Skanzen Zaanse Schans s ukázkou výroby, řemesel a produkce sýrů, s typickými stavbami ze 17. a 18. století, výroba dřeváků a barev, větrné mlýny. Zastávka v rybářské vesnici ve Volendamu , sýrárna Alida Hoeve s výrobou sýrů Edam a Gouda – výklad, degustace a možnost nákupu sýrů a suvenýrů. Návrat na ubytování, nocleh.
5. den: účast na květinovém korzu , přehlídce alegorických vozů zdobených květinami. Hlavní a korunovační město Amsterdam , prohlídka. Květinový trh, plavba lodí po grachtech, náměstí Dam, fakultativně muzeum voskových figurín Madame Tussaud, brusírna diamantů. Možnost návštěvy dalších muzeí, večerní atraktivity města . Nocleh .
6. den: po snídani odjezd zpět do ČR. Letecká verze zájezdu - dle letového řádu individuální volno, transfer na letiště a odlet zpět do ČR.

13.04. - 18.04.21 úterý - neděle
snídaně autokarem
Sleva 12% 14 990 Kč 13 191 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

Cena zahrnuje

 • autokarová verze: dopravu klimatizovaným autokarem
 • 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 2/3* hotelu se snídaní
 • služby průvodce FIRO-tour
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb. Letecká verze: dopravu klimatizovaným autokarem
 • 5 nocí ve 2lůžkovém pokoji v 2/3* hotelu se snídaní
 • služby průvodce FIRO-tour
 • leteckou dopravu Praha - Amsterdam - Praha
 • transfery z letiště do hotelu a zpáteční transfer v Amsterdamu
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb

Cena nezahrnuje

 • pojištění léčebných výloh
 • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
 • 1lůžkový pokoj (5 490 Kč)
 • projížďka lodí po grachtech (280 Kč)
 • 5 večeří (3 490 Kč)
 • Muzeum Anny Frankové (350 Kč)
 • vstupy