Grand tour MarokemCasablanca • Rabat • Tanger • Tetouan • Chefchaouen • Meknes • Fés • Erfoud • Ourzazate • Marrákéš • Essaouira • Safi • Casablanca

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Poznámka: cena nezahrnuje nepovinné spropitné (cca 55 EUR, platba na místě)

Min. počet účastníků: 15.

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Maroka s přestupem. Přílet do Casablanky , transfer na ubytování. Večeře a nocleh.
2. den: po snídani si prohlédnete Casablanku, nejprve mešitu Hassana II., jež je komplexem spojujícím mešitu, madrásu, knihovnu a hammam (vstup není zahrnut v ceně), dále náměstí Mohameda V., kde se nachází významné budovy, jako například radnice či parlament. Dále uvidíte náměstí Spojených národů, centrální tržiště (rybí a ovocný trh), čtvrť Habous, moderní rezidenční a pobřežní čtvrť Anfa. Následuje přejezd do Rabatu , kde si prohlédnete bulvár Hassana II., kasbu Oudaia, Andaluskou zahradu, nedokončený Hassanův minaret, královské mauzoleum dynastie Alevitů, areál královského paláce (část přístupného exteriéru palácového komplexu). Večeře a nocleh v Rabatu.
3. den: ráno odjezd směrem na přístavní město Tanger . Před prohlídkou Tangeru se podíváte k mysu Spartel, navštívíte Herkulovu jeskyni. V Tangeru se podíváte na náměstí Faro, ke kasbě, do mediny, projdete se k Petit Socco a Grand Socco. Poté odjedete přes pohoří Rif, kolem bílého města Tetouan, dříve hlavního města španělského Maroka, a dále do Chefchaouenu . Večeře a nocleh v Chefchaouenu.
4. den: dopoledne prohlídka Chefchaouenu, tajemného krásného města, kam až do začátku 20. stol. nesměli vstoupit křesťané. Tetouan a Chefchaouen jsou postaveny převážně v almohádském stylu z bílého kamene, se silně zastoupenými andaluskými prvky. Branou Bab El Ain vstoupíte do města, na náměstí Outa Hammam, ke kasbě, do úzkých uliček klikatících se po úpatí hory s dvěma vrcholy, všude kolem vás domy s typicky bílo-modrou barvou malby. Pokračovat budete do městečka Moulay Idriss , z náboženského hlediska významného místa pojmenovaného po svém zakladateli, náboženském vůdci. Nachází se zde jediný minaret válcového tvaru v Maroku. Po krátké zastávce v centru městečka přesun do královského města Meknes . Prohlídka mauzolea Moulay Ismail, brány Bab Mansour, náměstí El Hedime, madrásy Bou Inania a zastávka u sýpek a stájí Moulaye Ismaila. Večeře a nocleh v Meknes.
5. den: po brzké snídani prohlídka nedalekého Volubilis , poměrně dobře zachovalých ruin antického města, jehož mozaiky zdobí dnes královské paláce v jiných městech. Nejvýraznějšími budovami je kapitol, soudní budova, oblouk císaře Carracaly, městská fontána, dále severní část města s vilami s bohatou výzdobou fontánek, bazénků, sloupoví a mozaik. Po prohlídce cesta do královského města Fés . Orientační projížďka městem, panoráma města od jižní strážní věže, návštěva keramické manufaktury, náměstí Alaouites se vstupem do královského paláce Dar El Makhzen. Po ubytování v hotelu budete mít volno po zbývající část dne. Večeře a nocleh ve Fésu.
6. den: tento den je v programu celodenní prohlídka města Fés. Projdete se židovskou čtvrtí Mellah, čtvrtí Fés el Jdid, podíváte se do zahrad Boujeloud, branou Bab Boujeloud vstoupíte do starého města neboli Fés le Bali. Zde můžete fakultativně navštívit muzeum Dar Batha či muzeum Belghazi (platba na místě), dále uvidíte krásnou fontánu Nejjarine, madrásu Attarine, mešitu Kairaouine a čtvrť Chouwara s koželužnami a prodejnami výrobků z kůže. Zbytek dne můžete využít k nákupům nebo odpočinku v hotelu. Večeře a nocleh ve Fésu.
7. den: po snídani odjezd územím středního Atlasu přes horské univerzitní městečko Ifrane , připomínající svou architekturou a upraveností alpské městečko ve Švýcarsku, poté přes posádkové město Er-Rachidia , kolem panoramat hor, cedrových lesů a palmových hájů. Na focení se zastavíte v údolí řeky Zíz. V odpoledních hodinách příjezd na křižovatku karavanových výprav – do oázy Erfoud . Po ubytování v hotelu budete mít možnost vypravit se terénními jeepy k obrovským dunám Erg Chebbi na západ slunce (fakultativně). Večeře a nocleh v Erfoudu.
8. den: tento den projedete kouzelnou krajinou podél řeky Todra, jejími průsmyky a údolími. Zastavíte se v oáze Tinerhir , u skalních soutěsek řeky Todra . Dále pojedete podél řeky Dadés, po severní straně koryta uvidíte Vysoký Atlas, z jihu Anti-Atlas. Projedete městečkem Kelaa des Mgouna, nad nímž se v horách těžilo stříbro. Pak se napojíte na Cestu tisíce kaseb, neboli Route des Kasbah , a přes vesnici Skoura, kde se každý květen koná festival růží a kolem které se růže v hojné míře pěstují, přijedete v pozdních odpoledních hodinách do Ouarzazate , oblíbeného města filmařů. Večeře a nocleh.
9. den: po odjezdu z hotelu si prohlédnete interiér pevnosti Taourirt, sídla náčelníka kmene Glaoua a marákéšského paši, který zde bydlel s celou svou rozsáhlou rodinou a služebnictvem. Kasbah je z 18. století, byla restaurována a dnes tvoří součást národního architektonického dědictví. Asi 30 km od Ouarzazate se ocitnete v opevněném městě, tzv. ksaru Ait-Ben-Haddou , na březích řeky Mellah. K jeho založení došlo už v 11. stol., jedná se o jednu z nejdokonalejších ukázek starobylé předsaharské architektury na světě. Jsou zde obrovské obranné hradby, šikmé věže a domy v pastelově červených barvách soustředěné kolem centrálního tržiště a nádvoří. Z nejvyššího místa, od tzv. agadiru, je nádherný výhled do okolní krajiny. Odtud se vydáte Vysokým Atlasem přes Tizi-n-Tichka do Marrákéše . Ubytování, večeře a nocleh. Případně se můžete tento nebo další večer fakultativně zúčastnit tzv. večera Fantasia. Typický marocký večer s možností vychutnat si tradiční marocké jídlo, podávané v krásném nomádském stanu, a pobavit se při vystoupení folklórních tanečníků, zpěváků a břišních tanečnic. Po večeři následuje představení marockých jezdců, jejich jezdeckého umu, palby z pušek a boje.
10. den: celodenní prohlídka Marrákéše – zahrady Majorelle, minaret Koutoubia a symbol Marrákéše, saadské hrobky a palác velkovezíra Bahía, náměstí Jamaa el Fná. Fakultativně se můžete vydat kočárem k Menaře (vodní nádrž a panorama Atlasu). Večeře, nocleh v Marrákéši.
11. den: po snídani přejezd do Essaouira , procházka malebným rybářským městem, jeho opevněnou medinou a kasbou Squala. Essaouira je také město bohémské, každoročně se zde pořádají festivaly hudby gnaoua. Večeře a nocleh v Essaouiře.
12. den: dopoledne pokračování do Safi , zde prohlídka hrnčířské dílny. Dále pokračování do El Jadida (opevněné město s podzemními cisternami na vodu). Příjezd do Casablanky, večeře, nocleh.
13. den: snídaně, transfer na letiště a odlet do ČR (opět s přestupem).

24.09. - 06.10.21 pátek - středa
polopenze letecky (Praha)
Sleva 12% 40 990 Kč 36 071 Kč
cena za 13 dní (12 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha–Casablanca–Praha (s přestupem) vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného palivového příplatku
 • dopravu klimatizovaným autokarem (typ dle počtu osob)
 • 12 nocí v hotelech 3* kategorie
 • 12× polopenzi
 • vstupy dle programu
 • služby česky mluvícího průvodce FIRO-tour
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

 • 1lůžkový pokoj (4 990 Kč)
 • pojištění léčebných výloh
 • komplexní pojištění – viz katalog str. 11
 • fakultativní vstupy a atrakce: vstup do mešity Hassana II. (cca 11 EUR, platba na místě), Fantasia večer v Marrákéši (1 190 Kč), cesta kočárem k Menaře (400 Kč), výlet jeepy z Erfoud do Erg Chebbi (950 Kč)