To nejlepší z Jordánska a IzraeleAmmán • hora Nebo • Madaba • Um-Ar-Rasas • Aqaba • Wadi Rum • Petra • Ammán • Ajlun • Jerash • Jordán • Jericho • Tell al Sultan • Qumran • Mrtvé moře • Betlém • Jeruzalém • Tel-Aviv

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Poznámka: cena nezahrnuje spropitné (cca 80 USD).

Min. počet účastníků: 15.

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Ammánu (s přestupem). Po příletu kolem půlnoci transfer do hotelu a ubytování. Nocleh.
2. den: snídaně. Cestou po zhruba 5000 let staré královské dálnici do Madaby , která je známá především svými mozaikami (nejznámější je světově proslulá Mozaiková mapa znázorňující Svatou zemi a okolí), navštívíte horu Nebo , kam vystoupil Mojžíš, aby si prohlédl Zaslíbenou zemi. Dále se vydáte do Umm Ar-Rasas zmiňovaného již ve Starém i Novém zákoně. Trosky opevněného města ukrývají několik budov, čtyři kostely a krásné mozaiky. Přejezd na ubytování do Aqaby . Večeře a nocleh.
3. den: snídaně. Návštěva Wadi Rum - Údolí měsíce - zapsaného v seznamu Světového dědictví UNESCO. Údolí je jednou z nejzajímavějších pouštních scenérií na světě. Jde o bizarní krajinu protkanou nesčetnými kaňony a skalními oblouky. Na strmých skalních stěnách lze objevit starověké kresby a nápisy. Po cca 2hodinové jízdě terénními vozidly v údolí následuje přejezd do Petry na ubytování. Večeře a nocleh.
4. den: snídaně. Prohlídka Petry - zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO - krásně se třpytící v ranním slunci. Po vstupu do Petry průchod cca 1 km dlouhou klikatou a úzkou soutěskou Sík , jejíž stěny jsou vysoké přes 100 m. Od 3. století př. n. l. byla Petra slavným hlavním městem Nabatejského království. Západními cestovateli byla objevena roku 1812. Hlavními památkami jsou tzv. pokladnice Al Chazneh, divadlo, královské hrobky a zdatnější turisté mohou navštívit klášter Ad-Dér. Přejezd do Ammánu a ubytování. Večeře a nocleh.
5. den: snídaně. Návštěva citadely a archeologického muzea v Ammánu . Přejezd do Ajlunu s hradem vystavěným Amirem Iz al Din Usamou, Saladinovým vojevůdcem, v roce 1184. Návštěva města Jerash , které je dokonalou ukázkou římského provinčního města na Blízkém Východě a je nazýváno Pompeje Východu. Většina města je stále ukryta pod rozvalinami a nánosy po zemětřesení v roce 747. Přesto zde vynikají některé stavby, z nichž nejvýznamnější je velký hipodrom, kde se dnes konají historické závody koňských spřežení a zápasy. Dále chrám bohyně Artemis, dvě divadla a další. Návrat do Ammánu. Večeře a nocleh.
6. den: snídaně. Přejezd na hranice s Izraelem. Zastávka u řeky Jordán v místech křtu Ježíše Krista a přejezd do Jericha . Západně od starého Jericha spatříte Horu Pokušení , kde se Ježíš postil 40 dní a nocí a pak jej pokoušel ďábel. Návštěva archeologického areálu na vršku Tell al Sultan (nejstarší město světa). Prohlídka Qumra nu , kde byly v roce 1947 nalezeny svitky s částí textů proroka Izaiáše, a zastávka u M rtvého moře (s možností vykoupání). Přejezd do Betléma na ubytování. Večeře a nocleh.
7. den: snídaně. Prohlídka Betléma - návštěva chrámu Narození Páně, Mléčné jeskyně a Pole pastýřů nedaleko Betléma. Přejezd do západního Jeruzaléma , zastávka u Knesetu (parlamentu) a prohlídka Yad Vashem (muzea holokaustu včetně největšího a nejobsáhlejšího archivu dokumentů o holocaustu na světě). Odpoledne cesta do čtvrti Ein Kerem, místa narození sv. Jana Křtitele, a prohlídka zdejšího chrámu. Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
8. den: snídaně. Celodenní prohlídka Jeruzaléma v níž nebude chybět Olivetská hora s krásným výhledem na starý Jeruzalém a Chrámovou horu, Getsemanská zahrada, Zeď nářků, muslimská čtvrť, procházka přes Via Dolorosa k chrámu Božího hrobu, cesta přes arménskou a židovskou čtvrť k hoře Sión, kde Ježíš údajně zasedl k večeři s učedníky. Prohlídka pokoje poslední večeře, tzv. Davidova hrobu a chrámu Zesnutí Panny Marie. Návrat na ubytování. Večeře a nocleh.
9. den: snídaně. Transfer na letiště v Tel-Avivu . Odlet do Prahy (s přestupem).

březen 2021

11.03. - 19.03.21 čtvrtek - pátek
polopenze letecky (Praha)
Sleva 12% 42 990 Kč 37 831 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)
21.03. - 29.03.21 neděle - pondělí
polopenze letecky (Praha)
Sleva 12% 42 990 Kč 37 831 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

listopad 2021

11.11. - 19.11.21 čtvrtek - pátek
polopenze letecky (Praha)
Sleva 12% 41 990 Kč 36 951 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)
21.11. - 29.11.21 neděle - pondělí
polopenze letecky (Praha)
Sleva 12% 41 990 Kč 36 951 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha–Ammán a Tel-Aviv–Praha (s přestupem)
 • dopravu klimatizovaným autokarem dle programu
 • 5 nocí ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím v 3* hotelech v Jordánsku s polopenzí s výjimkou večeře 1. den zájezdu s ohledem na pozdní přílet
 • 3 noci ve 2lůžkových pokojích v 3* hotelech v Izraeli s polopenzí
 • jordánské vízum
 • 2 hodiny safari terénními vozy ve Wadi Rum
 • pitnou vodu v autobusech v Jordánsku
 • vstupy dle programu
 • služby průvodce FIRO-tour
 • služby místního anglicky hovořícího průvodce v Jordánsku i v Izraeli
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

 • Povinné příplatky: odjezdová taxa z Jordánska (cca 20 USD, platba na místě)
 • Povinné příplatky: odjezdová taxa z Jordánska (cca 20 USD, platba na místě)
 • pojištění léčebných výloh
 • komplexní pojištění - viz katalog str. 9
 • 1lůžkový pokoj (6 990 Kč)