Severní PeruLima • Caral • Huaráz • Chavín de Huantar • NP Huascarán • Huaca de la Luna • Trujillo • Chan Chan • El Brujo • Sipán • Túcume • Gocta • Kuelap • Chachapoyas • Revash • Leymebamba • Chasuta • Tarapoto • Lima

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Poznámka: Vstupy v rámci programu, které jsou zahrnuty v ceně: muzeum Tumbas Reales de Sipán v Lambayeque a mumií v Leymebamba, archeologické památky Caral, Chavín de Huantár, Sechín, Huaca de la Luna a Huaca del Sol, Chan Chan, El Brujo, Túcame, Kuelap, Revash, vstupné do NP Huascarán, vodopády Gocta, památník Yungay, návštěva fabriky na výrobu doutníků.

Min. počet účastníků: 12

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Limy - hlavního města Peru. Transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: dopoledne návštěva Caral , nejstaršího města amerického kontinentu z dob 3000 až 2500 let př. n. l. Jeho pyramidy a zapuštěná náměstí pochází ze stejné doby jako egyptské pyramidy. Poté přesun do města Huaraz v blízkosti národního parku Huascarán a Bílých Kordiller. Ubytování a nocleh.
3. den: okolo jezera Querococha k archeologickému komplexu mocné kultury Chavín de Huántar , prohlídka podzemních labyrintů s kamennými monolity starými více než 2000 let, odpoledne návrat do Huarazu.
4. den: celodenní výlet do NP Huascarán , cestou zastávka v Yungay , které bylo celé zasypané lavinou po zemětřesení v roce 1970. Pobyt v blízkosti nejvyšší hory Peru v pohoří Cordillera Blanca, jezera Llanganuco s tyrkysovou vodou, památník československých horolezců. Výjezd do sedla Portachuelo (4765 m), odkud vás čekají nezapomenutelné pohledy na celou řadu šestitisícovek - Huascarán sever (6650 m), Huascarán jih (6768 m), Huandoy (6395 m), Chopicalqui (6345 m), Pisco (5752 m), ad. Možnost treku (sestup) údolím Demanda až k tábořišti Cebollapampa. Návrat do Huarazu.
5. den: přejezd do třetího největšího města v zemi Trujillo , cestou prohlídka nejpůsobivějších pyramid peruánského pobřeží - Huaca de la Luna a Huaca del Sol .
6. den: prohlídka historického centra města Trujillo (hlavní náměstí, koloniální kostely a bohatá šlechtická sídla Casa Urquiaga a Casa Orbegoso, památník La Libertad). Chan Chan - překrásný archeologický komplex kultury Chimu, dříve největší město z nepálených cihel s chrámovou pevností Tschudi, Huanchaco - klidné přístavní městečko, kde rybáři dodnes používají malé čluny caballitos z totory stejně jako jejich předkové kultury Moche, ochutnávka rybích specialit, mj. cebiche ( není zahrnuto v ceně ).
7. den: přejezd na sever do města Chiclayo , cestou návštěva komplexu El Brujo , kde byla nedávno objevena 1600 let stará mumie tetované ženy kultury Moche. Prohlídka jednoho z nejlepších muzeí světa (Tumbas Reales de Sipán), ve kterém jsou vystaveny všechny předměty nalezené v hrobce Pána ze Sipánu z 3. století (archeologický objev 20. století).
8. den: celodenní přesun do oblasti severní Amazonie , cestou návštěva Túcume - komplex 26 pyramid z nepálených cihel, které vytvořila kultura Lambayeque (Sicán) přibližně 1000 let po Kristu.
9. den: celodenní pobyt na kraji džungle u 3. nejvyššího vodopádu světa Gocta (771 m), pěší turistika s nezapomenutelnými výhledy k vodopádům, které byly
11. den: ráno návštěva malebné vesničky San Bartolo , kde dodnes staví většinu domů jen z hlíny a ze dřeva. Odsud se vydáme pěšky k mauzoleu Revash , které tvoří hrobky pod skalním převisem, vybudované kulturou Chachapoya z 9. století. Odpoledne prohlídka moderního muzea ve vesničce Leymebamba , ve kterém vystavují více než 200 mumií nalezených u jezera Laguna de los Cóndores nebo také jedno z největších quipu (uzlíkové písmo) na světě. Poté návrat údolím podél řeky Utcubamba na hotel.
12. den: návštěva jedné z nejkrásnějších staveb severního Peru - Kuelapu , kterou postavila kultura Chachapoyas mezi lety 800 až 1470. Jedná se opevnění vybudované v oblasti zelenajících se kopců ve výšce 3.000 m, jeho součástí jsou zdi vysoké až 19 metrů a také na 420 kruhových staveb. Nahoru i dolů nám zkrátí cestu moderní lanovka. Cestou zpět na hotel zastávka ve městečku Chachapoyas .
13. den: sjezd okolo jezera Pomacochas , oblastí mlžného pralesa Alto Mayo , která je domovem vzácného kolibříka podivuhodného nebo skalňáka andského přes městečko Moyobamba až do Amazonské nížiny . Cestou budeme pozorovat také plantáže rýže, manioku, kakaa, kávy, papáji, banánovníku a mnoha dalších druhů ovoce.
14. den: výlet do vesničky Chasuta , která je známá výrobou ručně malované keramiky, jejíž tradice je stará až několik set let. Návštěva kakaové plantáže a exkurze do místní výrobny čokolády Mishky. Odpoledne odpočinek u hotelu nedaleko řeky Huallaga , možnost procházky džunglí s pozorováním žabiček, keříků koky a další flory.
15. den: dopoledne návrat do civilizace, exkurze do továrny na výrobu doutníků ve městě Tarapoto , případně návštěva tržnice. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Limy, večer následně pak do Evropy.
16. den: přílet do Prahy.

květen 2021

08.05. - 22.05.21 sobota - sobota
snídaně letecky (Praha)
Sleva 12% 97 990 Kč 86 231 Kč
cena za 15 dní (13 nocí)

září 2021

18.09. - 02.10.21 sobota - sobota
snídaně letecky (Praha)
Sleva 12% 97 990 Kč 86 231 Kč
cena za 15 dní (13 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha-Lima-Praha s přestupy vč. všech letištních poplatků
 • dopravu najatým autobusem v Peru
 • přelet Tarapoto-Lima , transfery
 • lanovka Nuevo Tingo - Kuelap a zpět
 • 13x ubytování v kvalitních hotelech 3* kategorie se snídaní
 • vstupné dle programu
 • služby českého průvodce
 • na některých místech také služby místního průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

 • pojištění léčebných výloh
 • komplexní pojištění viz katalog str. 11
 • jednolůžkový pokoj (11 990 Kč)
 • doporučné kapesné cca 250 USD/osoba