Chile a Velikonoční ostrov s Ing. Pavlem PavlemSantiago de Chile • Valparaíso • Viňa del Mar • Velikonoční ostrov • Santiago de Chile

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Poznámka: Odborný průvodce - Ing. Pavel Pavel
Ing. Pavel Pavel (* 1957, Strakonice) je český technik a experimentální archeolog, který se zabýval zkoumáním možných způsobů transportu těžkých břemen při stavbě monumentálních staveb dávnověku. Zajímal se o objevy Thora Heyerdahla na Velikonočním ostrově a zaujalo jej, jak mohli domorodci pohybovat obrovskými sochami. Postavil několik modelů na ověření svých úvah. V roce 1981 vyrobil s přáteli 12tunový betonový model sochy moai a vyzkoušel, jak s ním lze pohybovat pouze pomocí lan ovládaných malou skupinou osob. V roce 1986 jej Thor Heyerdal pozval na Velikonoční ostrov, kde experiment zopakoval s původní sochou. K pohybu sochy bylo třeba jen 16 lidí s jedním vedoucím a několik lan. Heyerdalovy předchozí experimenty přitom ukazovaly na potřebu stovek lidí. Časopis EPOCHA 14/2018 zařadil Pavla mezi sto nejslavnějších Čechů.
Na přelomu ledna a února probíhá na Velikonočním ostrově festival Tapati, jehož návštěva je fakultativně možná v rámci individuálního volna.

Min. počet účastníků: 10

Program zájezdu

1. den: setkání na letišti v Praze, odlet z Prahy do Santigo de Chile s přestupy.
3. den: ráno přílet do hlavního města – Santiago de Chile , transfer do hotelu. Odpoledne prohlídka města, náměstí Plaza de Armas s metropolitní katedrálou, náměstí Plaza de la Libertad s prezidentským palácem La Moneda, centrální tržnice a řada koloniálních budov. Fakultativně návštěva muzea Předkolumbovského umění.
4. den: ráno přesun k Pacifiku vinařskou oblastí údolí Casablanca s degustací vína (v ceně) až do přístavního města Valparaiso . Prohlídka nejoriginálnějšího chilského města postaveného ve svazích nad Pacifikem, jehož spodní a horní části spojuje 16 lanovek, náměstí Sotomayor s památníkem hrdinů války za nezávislost, dům Pabla Nerudy, výjezd lanovkou s vyhlídkou na město, odpoledne Viňa del Mar – návštěva přímořského letoviska se spoustou zahrad, večer návrat do Santiago de Chile.
5. den: ráno odlet na Velikonoční ostrov , nejodlehlejší místo naší planety, asi 3800 km od pobřeží Chile a 4200 km od Tahiti. Po příletu na letiště Mataveri v Hanga Roa (jediná obec na ostrově) transfer do hotelu. Po krátkém odpočinku procházka po Hanga Roa, mj. návštěva místního kostela, ve kterém lze spatřit nejen sošky svatých s vyobrazením připomínajícím ptačího muže, ale také kopii pražského jezulátka.
6. den: dopoledne návštěva obřího kráteru Rano Kau a nedaleké ceremoniální vesničky Orongo , která je na vrcholu skalního srázu a kde se konaly slavnosti ptačího muže. Právě odsud je také vidět ostrůvek Motu Nui, na kterém hnízdil manutara , druh rybáka, jehož vejce musel ptačí muž jako první najít, doplavat s ním zpět k pobřeží a donést jej svému náčelníkovi, jehož kmen se následně stal na rok vládcem celého ostrova. Dále prohlídka proslulých plošin Vinapu . Odpoledne individuální volno. Večer fakultativně návštěva folklorního představení.
7. den: celodenní výlet po ostrově Rapa Nui. Prohlídka plošiny Akahanga se spadlými sochami moai a malou jeskyní. Návštěva lomu Rano Raraku , kde byla vytesána většina soch moai , více než 300 jich je dodnes nedokončených (největší El Gigante měří 21 metrů), největší Ahu Tongariki s 15 sochami moai, petroglyfy Te Pito Kura, divokou pláž Ovahe či nejkrásnější pláž ostrova Anakena s Ahu Nau Nau, kde bude možnost se vykoupat. Odpočinek na bílém písku pod palmami, které sem byly dovezeny z Tahiti.
8. den: půldenní výlet k plošině Ahu Akivi se 7 moai, jedinými sochami postavenými tváří k oceánu. Menší kráter Puna Pau , odkud čerpali červený kámen pro tzv. pukao , což byla pokrývka hlavy nebo ještě pravděpodobněji vlasy svázané do uzlu. Poté individuální volno.
9. den: ráno individuální volno - možnost procházky k Ahu Tahai - jediné soše, kterou zdobí zrestaurované oči z bílého korálu, prohlídky místního muzea věnovaného historii ostrova nebo nákup suvenýrů ve městečku Hanga Roa. Poté transfer na letiště a odlet do Santiago de Chile.
10. den: Santiago de Chile , individuální volno, transfer na letiště, odlet do Evropy.
11. den: přílet do Prahy.

únor 2021

04.02. - 14.02.21 čtvrtek - neděle
snídaně letecky (Praha)
Sleva 12% 102 990 Kč 90 631 Kč
cena za 11 dní (8 nocí)

listopad 2021

14.11. - 24.11.21 neděle - středa
snídaně letecky (Praha)
Sleva 12% 102 990 Kč 90 631 Kč
cena za 11 dní (8 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha - Santiago de Chile - Praha s přestupy vč. všech letištních poplatků
 • lokální přelet Santiago de Chile - Velikonoční ostrov - Santiago de Chile
 • 8x nocleh v kvalitních 3* hotelech se snídaní
 • prohlídky dle programu
 • služby odborného průvodce Ing. Pavla Pavla
 • služby místních průvodců v Chile a na Velikonočním ostrově dle potřeby
 • zákonné pojištění ve znění zákona 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

 • pojištění léčebných výloh
 • komplexní pojištění - viz. katalog str. 11
 • 1lůžkový pokoj (10 990Kč)
 • jiné než uvedené stravování
 • fakultativní výlety na Velikonočním ostrově (např. plavba k Ptačím ostrovům, pěší výlet na Poike, sestup do kráteru Rano Kao, výjezd na nejvyšší sopku terénními vozy)
 • doporučené kapesné cca 400 USD
 • spropitné pro místní personál