Perly Střední Ameriky - Guatemala, Honduras, BelizeCancún • Chetumal • Cayo San Pedro • San Ignacio • Yaxha • Tikal • Livingstone • Puerto Barrios • Copán • Antigua • Panajachel • Atitlán • Chichicastenanga • Guatemala City

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Poznámka: V některých termínech může být zájezd na vyžádání organizován v opačném směru - přílet do Cancúnu, odlet z Guatemally do Prahy.

Min. počet účastníků: 6

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Guatemaly s přestupy. Přivítání s českým průvodcem. Transfer do Panajachelu, ubytování, nocleh.
2. den: snídaně. Plavba soukromým člunem po mystickém jezeře Atitlán , které je opředeno mnoha legendami. Jedna z nich praví, že na dně jezera se nachází Samabaj, staré mayské sídlo, které bylo záhadně zaplaveno
4. den: snídaně. Dobrodrodržná cesta místním „chicken busem" do Chichicastenanga , kde se koná největší indiánský trh v celé Střední Americe. Mayové zde prodávají ovoce, zeleninu, vyšívky, rukodělné výrobky. V sousedním kostelíku, který je zahalen kouřem, pak probíhají mayské rituály. Návrat do Panajachelu, po zbytek dne individuální volno u jezera. Nocleh.
5. den: snídaně. Odjezd do bývalého hlavního města Antigua přes horské Iximché , staré mayské sídlo, kde indiáni doposud praktikují své rituály a oběti Bohům. Po návštěvě tohoto starodávného místa cesta do jednoho z nejkrásnějších měst ve Střední Americe - Antigua (UNESCO) . Koloniální město je obklopeno sopkami a vyznačuje se svou původní architekturou. Odpoledne individuální volno k procházkám uličkami tohoto překrásného koloniálního města, které bedlivě střeží sopka „Volcán del Agua“. Ubytování a nocleh.
6. den: snídadně. Dopoledne individuální volno v Angtigua. Odpoledne odjezd do Hondurasu . V podvečer příjezd do města Copán . Ubytování a nocleh.
7. den: snídaně. Prohlídka starobylého mayského sídla Copán (UNESCO), které je v mayském světě proslulé svou zdobnou architekturou. Zachovaly se zde stély znázorňující panovníka „Králíka 18“ v různých životních proměnách, schodiště obsahující nejdelší glyfický nápis, masky a reliéfy vyobrazující božstvo. V Copánu můžete sledovat hejna papoušků a spoustu dalšího ptactva. Nebudou zde chybět ani opice. Odpoledne cesta pokračuje do nejdůležitějšího přístavu v Guatemale Puerto Barrios , odkud vyplouvají lodě plně naloženy banány společností Chiquita a Dole, které míří dále do Evropy. V přístavu již bude připraven člun, který nás přepraví k přenocování do džungle. Ubytování v chatkách Tatin. Fakultativně možnost noční procházky za hady a pavouky.
8. den: snídaně. Plavba kaňonem Río Dulce do stejnojmenného malebného přístavu, cestou krátká zastávka v černošském Livingstone , jehož populace se skládá z kmene Garifunů. Dále pokračování do Yaxha , hned po Tikalu jednoho z nejnavštěvovanějších mayských sídel. V Yaxhá se nachází pyramida, ze které je nádherný výhled na západ slunce nad stejnojmennou lagunou. V tuto večerní hodinu je ze všech stran slyšet „křik“ džungle, vřešťanů a papoušků. Nocleh v El Remate.
9. den: snídaně. Návštěva bývalé mayské metropole Tikalu , dříve nejdůležitějšího mayského sídla. Dnes tvoří součást Světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka nejdůležitějších struktur s místním průvodcem a možnost výstupu na nejvyšší přístupnou mayskou pyramidu „ Pirámide de la Serpiente Bicéfala“ (pyramida dvouhlavého hada), která měří 64 metrů a odkud je nádherný výhled na džungli. Nocleh v El Remate.
10. den: snídaně. Odjezd k hraničnímu přechodu s Belize, cestou zastávka v malebném San Ignaciu na oběd a pokračování do přístavu Belize City , lodní transfer na ostrůvek San Pedro , který proslavila zpěvačka Madonna ve své písni „La Isla Bonita“ a který je skutečným karibským rájem. Transfer na hotel, ubytování, individuální volno. Nocleh.
11. den: snídaně. Plavba za nezapomenutelným dobrodružstvím do chráněné mořské rezervace Hol Chan . Šnorchlování u korálových útesů a plavání s rejnoky a bezzubými žraloky je neopakovatelným zážitkem. Odpoledne volný čas k odpočinku na pláži. Doporučujeme pronájem golfových vozíků a objevování panenských pláží Cayo San Pedro. Nocleh.
12. den: snídaně. Lodní transfer do Mexického přístavu Chetumal se zastávkou u laguny Bacalar (fakultativně). Příjezd do Cancúnu. Ubytování v hotelu Calypso 3*. Nocleh.
13. den: snídaně. Odpočinek po cestě na bělostných plážích v Cancúnu nebo fakultativně výlet na ostrov Isla Mujeres. Nocleh.
14. den: snídaně. Transfer na letiště. Odlet do Evropy s přestupy.
15. den: přílet do Prahy.

březen 2021

05.03. - 18.03.21 pátek - čtvrtek
snídaně letecky (Praha)
Sleva 12% 93 990 Kč 82 711 Kč
cena za 14 dní (12 nocí)

duben 2021

06.04. - 19.04.21 úterý - pondělí
snídaně letecky (Praha)
Sleva 12% 93 990 Kč 82 711 Kč
cena za 14 dní (12 nocí)

listopad 2021

05.11. - 18.11.21 pátek - čtvrtek
snídaně letecky (Praha)
Sleva 12% 93 990 Kč 82 711 Kč
cena za 14 dní (12 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha–Guatemala-Cancún–Praha s přestupy vč. všech letištních poplatků
 • 12x ubytovaní v kvalitních 2*-4* hotelích se snídaní
 • služby česky mluvícího průvodce
 • služby místních průvodců dle potřeby
 • dopravu klimatizovaným autobusem nebo minibusem
 • výlety lodí k jezeru Atitlan a Río Dulce
 • lodní transfer Belize - Cayo San Pedro - Belize
 • výlet dle programu
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

 • Povinné příplatky: hraniční poplatky cca 60 USD
 • Povinné příplatky: hraniční poplatky cca 60 USD
 • pojištění léčebných výloh
 • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
 • 1lůžkový pokoj (14 490 Kč)
 • jiné než uvedené stravování
 • spropitné pro místní personál - doporučená výše spropitného 2-3 USD/osoba/den