Ekvádor - Jižní Amerika v miniatuře - prodloužení GalapágyQuito • Otavalo • Cotacachi • Mitad del Mundo • Avenida de los Volcanes • Latacunga • Riobamba • Alausi • Cuenca • Guayaquil • Galapágy

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Min. počet účastníků: 10

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Quita s přestupem. Transfer do hotelu, ubytování a nocleh.
2. den: snídaně. Odjezd na sever do města Otavalo , návštěva „Plaza de Ponchos“ s trhem s místními uměleckými výrobky a textilem (známá „ponča“), návštěva Cotacachi známého pro velmi kvalitní kožené výrobky. Cestou vyhlídky na Andy, jezero San Pablo, vulkány Imbabura a Cayambe . Jedná se o tour plnou folklóru, možnost nákupu typických suvenýrů, ale také seznámení s úchvatnou přírodou Ekvádoru. V případě příznivého počasí zastávka u vodopádů nebo ve vesničce Peguche s krátkou pěší túrou. Návrat do Quita. Nocleh.
3. den: snídaně. Procházka po historickém centru Quito - Plaza Grande, Palacio de Gobierno, Compaňía de Jesús, kostel San Francisco, Mirador del Pancenillo. Návštěva monumentu Mitad del Mundo - „V polovině světa“ umístěného přímo na rovníku. Přejezd k lanovce, fakultativně výjezd na Cruz Loma s vyhlídkou na Quito z výšky 4050 m n. m. (9 USD). Návrat na hotel. Nocleh.
4. den: snídaně. Cesta známou silnicí Panamericana Sur z Quita až do Riobamba. Během cesty je možno vidět velké množství vulkánů - tzv. „Cesta vulkánů“ - Antisana, Copotaxi, Ilinizas, Tungurahua a Chimborazo. Zastávka na indiánském trhu. Krátká prohlídka koloniálních městeček Latacunga a Riobamba . Ubytování. Nocleh.
5. den: snídaně. Odjezd z Riobamba na jih do Alausi - cesta vlakem kolem tzv. „ďáblova nosu“ - Nariz del Diablo (vlak v ceně), archeologické naleziště ruiny města Inků Caňariz (v případě špatného počasí uzavřeno). Příjezd do města Cuenca. Ubytování. Nocleh.
6. den: snídaně. Prohlídka města Cuenca (UNESCO) – zařazena na seznam UNESCO pro jedinečnou architekturu a okolní přírodu - „Museo de Culturas Aborígenes“. Dopoledne procházka, odpoledne projížďka - návštěva známých dílen na výrobu šperků a zejména fabriky na klobouky - právě zde se vyrábí světoznámé „panamské klobouky“. Nocleh.
7. den: snídaně. Odjezd do Guayaguil - cestou krásná krajina oblasti Lacustre s možností vidět plantáže banánů a rýžová pole. Odpolední návštěva Guayaquil - hlavní turistické atrakce - Nový Malecón 2000, Cerro Santa Ana. Večer fakultativně projížďka na pirátské lodi Morgan po řece Rio Guayas. Ubytování. Nocleh.
8. den: snídaně. Odlet na Galapágy , transfer do přístavu Puerto Aroya na Isla Santa Cruz. Ubytování. Nocleh.
9. den: Galapágy - neuvěřitelně krásný přírodní zázrak. Pobyt na ostrově Isla Santa Cruz s plnou penzí a výlety jachtou na ostrovy Islas Plazas , Isla Seymour nebo Isla Bartolomé . Galapágy (vyhlášeny za celosvětové přírodní dědictví UNESCO od roku 1978) jsou vzdáleny 1000 kilometrů od Ekvádoru a svým návštěvníkům nabízejí pláže s bílým pískem, pohled na kaktusové lesy, gigantické želvy, bohatě zbarvené ptáky. Každý milovník přírody si zde přijde na své. Galapágy regulují počet návštěvníků a platí zde velmi přísná pravidla. Návštěvníci přijíždějí na malých luxusních lodích a musejí se zde řídit pokyny ochránců parku. Je zakázáno vyvážet jakékoliv rostliny nebo zvířata, ale také na ostrovy přivážet cokoliv, co sem nepatří. Tato omezení jsou však plně vyvážena možností pobytu v tomto přírodním ráji.
10. den: transfer na letiště Baltra a odlet do Guayaguil nebo Quita, ubytování nocleh.
11. den: individuální volno, transfer na letiště, odlet do Evropy.
12. den: přílet do Prahy.

16.11. - 28.11.21 úterý - neděle
vlastní letecky (Praha)
Sleva 12% 134 990 Kč 118 791 Kč
cena za 13 dní (11 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha–Quito–Praha s přestupy vč. všech letištních poplatků
 • lokální přelet Guayaguil - Galapágy vč. všech letištních poplatků
 • transfery
 • 8x ubytování v 3*-5* hotelech se snídaní v Ekvádoru
 • 3x ubytování v hotelu kategorie 3* s plnou penzí na Galapágách
 • jachetní výlety na ostrovy Islas Plazas, Islas Seymour nebo Islas Bartolomé
 • služby česky hovořícího průvodce
 • služby lokálních průvodců
 • dopravu klimatizovaným autobusem nebo minibusem
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

 • Povinné příplatky: vstupní taxa na Galapágy cca 110 USD/osoba
 • pojištění léčebných výloh
 • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
 • 1lůžkový pokoj (21 990 Kč)
 • vstupy do památek a muzeí
 • jiné než uvedené stravování
 • spropitné pro místní personál
 • doporučené kapesné cca 500 USD/osoba
 • Povinné příplatky: vstupní taxa na Galapágy cca 110 USD/osoba