Okruh středním Japonskem


 • ubytování: hotel **ubytování: hotel **
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy

Program zájezdu

1. den: ODLET Z PRAHY: Odlet z Prahy. Odbavení 2 h před odletem.
2. den: PŘÍLET DO TOKIA: Přílet do Tokia, transfer do hotelu. Nocleh v Tokiu.
3. den: TOKIO: Snídaně. Celodenní prohlídka hlavního města Tokia. Tokio se rozprostírá v délce 130 km po dél celého zálivu, má kolem 28 milionů obyvatel a představuje největší měst ský konglomerát na světě. Navštívíte svatyni Meidži Džingu, okolí císařského paláce, areál Asakusa s chrámem bohyně Hase Kanon a tokijskou věž. Oběd. Prohlídku města zakončíte v moderním obchodním cen tru na Ginze. Nocleh v Tokiu.
4. den: NIKKÓ: Snídaně. Celodenní výlet do národního parku Nikkó, který je znám svými svatyněmi, chrámy a nádhernou přírodou. Během dne navštívíte svatyni Tóšógú věnovanou slavnému šógunskému voje vůdci. Oběd. Odpoledne se „cik-cak“ cestou vydáte k jezeru Čúzen džiko a prohlédnete si 97 metrů vysoký vodo pád Kegon. Návrat do Tokia. Nocleh.
5. den: KAMAKURA – JOKOHAMA – TOKIO: Snídaně. Odjezd na celodenní výlet do Kamakury a Jokohamy. Prohlídka chrámů v Kamakuře a známé bronzové sochy Buddhy Daibucu, jokohamské věže, parku Jamašita a ultra moderního centra Minato Mirai 21. Nocleh.
6. den: TOKIO – HAKONE – HORA FUDŽI – KJÓTÓ: Snídaně. Odjezd do Hakone, výlet lanovkou na Mount Komagatake s výhledem na posvátnou horu Fudži. Projížďka výletní lodí po horském jezeře Aši. V pozdním odpoledni odjezd šinkansenem do Kjóta. Nocleh.
7. den: NARA – ÓSAKA: Snídaně. Odjezd do města Nary. Návštěva parku s posvátnými jeleny s rozlohou 526 hektarů. Obdivu hodná je svatyně Kasuga a chrám Tódaidži s největší sochou Buddhy po cházející z 8. století. V odpoledních hodinách od jezd do Ósaky (návštěva ósackého hradu a plovoucí zahradní observatoře). Večer návrat do Kjóta, nocleh.
8. den: HRAD HIKONE - KJÓTO: Snídaně. Odjezd do města Hikone. Prohlídka místního hradu postaveného v období Edo počátkem 17. století. Dnes se jedná o pozůstatky jednoho z nejstarších původních hradů v Japonsku. Po prohlídce hradu navštívíte japonskou zahradu Genkyu-en. Cesta pokračuje do Kjóta, kde se nevšedním zážitkem se stává návštěva hradu Nidžo, jenž byl postaven ve druhé polovině 14.století jako součást rezidence šóguna. Nocleh v Kjótu.
9. den: KJÓTÓ: Snídaně. Celodenní prohlídka města Kjóta, které bylo hlavním městem v letech 794 až 1868 a patří mezi nejkrásnější japonská města. Prohlídka Zlatého pavilonu Kinkakudži, ležícího v typické japonské zahradě a svatyně Kijomizu-dera, odkud se rozprostírá výhled na Kjótó. Odpoledne přejezd do Fušimi, kde navštívíte sake muzeum a svatyni Fušimi Inari Tajša. Nocleh v Kjótu.
10. den: KJÓTÓ – PRAHA: Snídaně. Dopoledne volný program. Odjezd na letiště Kansai. Odlet do Prahy.
11. den: PŘÍLET DO PRAHY:

květen 2024

14.05. - 24.05.24 úterý - pátek
snídaně letecky (Praha)
94 990 Kč
cena za 11 dní (8 nocí)

červenec 2024

18.07. - 28.07.24 čtvrtek - neděle
snídaně letecky (Praha)
94 990 Kč
cena za 11 dní (8 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Tokio a Ósaka – Praha s přestupem
 • letištní taxy
 • 8 noclehů se snídaní v hotelu kat. 4
 • 2 x oběd
 • přeprava zavazadel mezi Tokiem a Ósakou
 • transfery (autobus + šinkansen)
 • program dle itineráře se vstupy
 • česky hovořícího průvodce ESO travel (minimálně 16 osob)

Cena nezahrnuje

 • fakultativní výlety
 • cestovní pojištění